Едновъжени сапани от стоманени въжета

Едновъжен сапан с уши – ф 8мм./Товароносимост 700кг.

5.75 лв.15.85 лв.

Едновъжени сапани от стоманени въжета

Едновъжен сапан с уши-ф10мм./Товароносимост 1000кг.

7.95 лв.20.80 лв.

Едновъжени сапани от стоманени въжета

Едновъжен сапан с уши-ф12мм./Товароносимост 1500кг.

11.70 лв.30.00 лв.

Едновъжени сапани от стоманени въжета

Едновъжен сапан с уши-ф14мм./Товароносимост 2150кг.

14.65 лв.37.80 лв.

Едновъжени сапани от стоманени въжета

Едновъжен сапан с уши-ф16мм./Товароносимост 2750кг.

19.80 лв.50.60 лв.